Bismuth-subgallaat, met een chemische formule C7H5BiO6, wordt vaak gebruikt om slechte geur te behandelen door winderigheid en ontlasting te deodoriseren